Welkom via de digitale route

 

Verder komen in de digitale wereld

Met een scherpe blik brengt Violis IT inzicht in complexiteit, zorgt dat u overzicht houdt en dat u kunt kiezen voor werkbare oplossingen

 

Violis IT houdt graag rekening met uw wensen. Daarom bieden we u verschillende mogelijkheden om met ons samen te werken:

Violis Strategie

De kennis om te richten, de drive om te verrichten

De organisatie heeft haar doelstellingen en de IT is daar ondersteunend aan, althans zo hoort het te zijn. De praktijk is vaak anders. Wij kunnen u helpen aan de hand van uw kennis van de branche en uw beleid een visie te vormen rondom uw ICT-strategie. Door een nauwe samenwerking met directie en management én uw IT-afdeling zijn we in staat te faciliteren aan uw organisatiedoelstellingen. Dit met een innovatieve insteek. Meer weten?

Violis Projectmanagement

Capaciteit om te veranderen

Het grootste risico van IT-projecten zit in de implementatie van nieuwe technologie. Veranderen gaat niet vanzelf. Om succesvol te verbeteren is professionele begeleiding onontbeerlijk. Wij vervullen programma- en projectmanagement voor sturing op effect in lijn met organisatiedoelen. Wij gebruiken de Prince2-methodevoor heldere projectsturing om verantwoord te veranderen. Tot je het toekomstbeeld daadwerkelijk bereikt. Meer weten?

 

Violis Advies

Een oplossing op maat

IT vormt steeds vaker de ruggengraat van organisaties en bedrijven. Technische oplossingen dragen o.a. bij aan het efficiënter maken van personeelsprocessen, het verwerken van klant- of patiëntgegevens, monitoring van bedrijfsresultaten en facturatie. Graag adviseert Violis IT u welke oplossingen van waarde zijn voor uw organisatie en medewerker en hoe u ervoor zorgt dat de toepassingen gezamenlijk zorgen voor een gedegen IT-landschap. Meer weten?

Wij adviseren u op de volgende manieren:

* Quickscan: U formuleert uw IT-probleem. Wij zoeken een oplossing. Aan de hand van een externe en interne inventarisatie brengen wij een advies uit hoe u techniek efficiënt, kostenbesparend én menswaardig kunt inzetten. Wij denken niet out of the box, maar keren de box eerst binnenstebuiten.

* Adoptie nieuwe technologie: Nieuwe technologie en verbeterde processen; het klinkt altijd veelbelovend. Het resultaat is echter pas behaald als medewerkers ermee werken en de technologie omarmen. Wij werken een adoptiestrategie voor u uit en ondersteunen bij de implementatie van nieuwe technologie, passend bij uw bedrijfs- of organisatiecultuur.

* Technologie en het nieuwe werken: Goede IT-oplossingen kunnen voor zowel management als medewerkers het werk prettiger maken. Denk bijvoorbeeld aan tijd- en plaatsonafhankelijk werken door op elk tijdstip op elk apparaat in te kunnen loggen. Wij kunnen helpen bij het ontsluiten van bronsystemen, dienstroosters, communicatiemiddelen, e-mail of andere praktische informatie op smartphones. Violis IT helpt het bedrijf of de organisatie met een stappenplan om de ideale situatie te bereiken.

* Architectuur, van fundament tot schoorsteen: Violis IT adviseert en bedenkt een betrouwbare en schaalbare architectuur ten behoeve van uw organisatie. Aan de hand van uw wensen kijken we welke toepassingen van meerwaarde zijn en hoe we ze samen kunnen laten werken. Daarbij zijn privacy, vertrouwelijkheid, resultaat en integriteit erg belangrijke pijlers.

* De juiste IT-mix: Regelmatig kopen bedrijven en organisaties dure systemen die uiteindelijk vergelijkbare functionaliteit bezitten. Wij helpen u met het samenstellen van de juist mix van portalen, apps, toepassingen en het verbinden van de verschillende oplossingen, zodat ze met elkaar communiceren.

* In de cloud?: Veel organisaties maken een stap naar de cloud, maar wat is voor u het beste? Cloud lijkt een toverwoord waarbij alle IT-problemen verdwijnen tegen een maandelijks bedrag. Wij helpen u om de uitgangspunten te definiëren, de toekomstige architectuur te maken en de transitie in gang te zetten. Als dat tenminste het beste is. Want een cloudoplossing is niet altijd nodig.

Meer weten ?

9 + 2 =

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org
Share This